ALPS дээр англи хэлээ сайжруулаарай

Биечлэн эсвэл онлайнаар суралцах

Жижиг бүлгийн ангиуд (3-8 оюутан)

АНУ-д өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх дүрмийн болон үгсийн санг сур

Найрсаг, зочломтгой уур амьсгал

mnMN

Асуулт?

ALPS-ийн найрсаг зөвлөхөөс курс, виз, эхлэх огноо болон бусад зүйлийн талаар асуу.