ไตรมาสวิชาการ

วันละ 4 คาบ กลุ่มเรียน ม-ธ และวันศุกร์ 2 คาบ

ทดสอบ

รายละเอียดการรวมกัน

  • ทดสอบ

รวมชั้นเรียน

การปกครองค่าเล่าเรียน: $cash เงิน

thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ