การอ่านและการเขียนแบบเร่งรัด

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของคุณ

พัฒนาทักษะการอ่านของคุณและกลายเป็นผู้อ่านที่มีความมั่นใจมากขึ้น

เรียนรู้กลยุทธ์การเขียนเพื่อสื่อสารความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ

ฝึกเรียงความประเภทต่างๆและเรียนรู้ที่จะแก้ไขงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

รับคำติชมเฉพาะบุคคลในชั้นเรียนแบบโต้ตอบของเราพร้อมโอกาสมากมายในการฝึกฝนคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ

พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในการสอบ TOEFL และ IELTS

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการเขียนโครงสร้างประโยคย่อหน้าและเรียงความ การพัฒนาหัวข้อ ทักษะการแก้ไขและพิสูจน์อักษร
 • ทักษะการอ่าน: ความเร็วและความคล่องแคล่วการสร้างคำศัพท์การจดบันทึกการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการอภิปรายทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยอเมริกัน
 • คำศัพท์วิชาการ
 • ไวยากรณ์

รายละเอียดหลักสูตร

 • 2 ช่วงเวลาทุกวันจันทร์ - ศุกร์
  • 1 ระยะเวลา ALPS = 50 นาที + พัก 10 นาที
 • แต่ละเซสชัน ALPS มีความยาว 4 สัปดาห์ – ใช้เวลา 1 ครั้งขึ้นไป
 • 6 ระดับ - เริ่มต้นถึงขั้นสูง
  • เราจะทำการทดสอบวัดระดับให้คุณทราบก่อนเริ่มเรียน
 • รับประกันขนาดชั้นเรียนขนาดเล็ก - นักเรียน 3-8 คนต่อชั้นเรียนสูงสุด 8 คน

รวมอยู่ใน:

การปกครองค่าเล่าเรียน: $725 tuition per 4-week session

 • One-time application fee – $150 for F-1 visa students, $50 for all other visa types
 • Facility & Activity fee – $28 per 4-week session
 • Medical insurance – $175 per 4-week session
  • นักเรียนวีซ่า F-1 ต้องมีประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องซื้อประกันจาก ALPS หากคุณซื้อประกันที่อื่นจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้
 • Book fees – $30-90 per Intensive class (Intensive Speaking & Listening, Intensive Reading & Writing, and/or Intensive Test Prep), depending on class and level. You will need to buy new textbooks every 1-3 sessions.
thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ