บทเรียนส่วนตัว

บทเรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับประสบการณ์เฉพาะตัวโดยสมบูรณ์

ในบทเรียนส่วนตัวครูของคุณจะสร้างแผนการเรียนรู้ที่กำหนดเองโดยเฉพาะสำหรับการสอนแบบเข้มข้นและการฝึกฝนตามเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณ บทเรียนอาจรวมถึงกิจกรรมฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปนี้:

 • การพูดและการฟัง
 • การออกเสียง
 • การพัฒนาคำศัพท์
 • การอ่านและการเขียน
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คำศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • ไวยากรณ์
 • ทัศนศึกษา
 • การเตรียมสอบ (TOEFL, IELTS ฯลฯ )

เรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกฝนกับครูเจ้าของภาษาเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีบทเรียนส่วนตัวที่ไม่ใช่ทุกวัน - ติดต่อเรา ตามความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณ

รายละเอียดหลักสูตร

 • เซสชัน 4 สัปดาห์ - ใช้เวลา 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น
 • เรียนแบบส่วนตัวทุกวัน (จันทร์ - ศุกร์) หรือเพียง 1-3 วันต่อสัปดาห์
 • ใช้ช่วงเวลา 1 หรือมากกว่า 50 นาทีต่อวัน

รวมอยู่ใน:

การปกครองค่าเล่าเรียน: $50 ต่อช่วงเวลา 50 นาที

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งเดียว - $100 สำหรับนักเรียนวีซ่า F-1, $35 สำหรับวีซ่าประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด
 • ค่าธรรมเนียมกิจกรรม - $40 ต่อเซสชัน 4 สัปดาห์

คุณพร้อมที่จะเข้าร่วม?

ใช้

คำถาม?

ติดต่อเรา
thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ