ขอบคุณ

ขอบคุณสำหรับการสมัครของคุณ!

เจ้าหน้าที่รับสมัคร ALPS จะติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ

ขั้นตอนถัดไป:

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแบบไม่สามารถขอคืนได้ ($100)โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้ทางอีเมลไปที่ info@alps.edu:

 • แบบโอนเข้า
 • สแกนหรือรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทางและวีซ่า F-1
 • เอกสารทางการเงิน
  • เอกสารทางการเงิน / จดหมายธนาคารของคุณสามารถสแกนและส่งอีเมลถึงฉันได้
  • ต้องเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการจากธนาคารบนกระดาษที่มีชื่อธนาคารพิมพ์อยู่ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารแสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของคุณ
  • Your financial document must show a balance of at least $2500 ต่อ 4 สัปดาห์ ที่คุณวางแผนจะเรียนที่ ALPS ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะเรียนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ คุณต้องแสดงยอดคงเหลืออย่างน้อย $5000 และหากคุณวางแผนที่จะเรียนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ คุณต้องแสดงยอดคงเหลืออย่างน้อย $7500
  • อาจเป็นบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณหรือบัญชีครอบครัวของคุณ
  • วันที่ในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  • คุณควรบันทึกสำเนาต้นฉบับของจดหมายสำหรับการนัดหมายวีซ่านักเรียน F-1 ของคุณ

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก SACM:

  • โปรดส่งหนังสือค้ำประกันทางการเงินของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัคร

 

โปรดติดต่อ info@alps.edu หากมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ เราหวังว่าจะได้เรียนกับเรา!

คุณพร้อมที่จะเข้าร่วม?

ใช้

คำถาม?

ติดต่อเรา
thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ