Эрдмийн улирал

Өдөр бүр 4 үе бүлгийн M-Th анги, 2 үе баасан гаригт

тест

Хослолын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  • тест

Ангиуд багтсан

Сургалтын төлбөр: $мөнгөн мөнгө

  • Нэг удаагийн өргөдлийн хураамж - $150
  • Байгууламж, үйл ажиллагааны хураамж – 4 долоо хоног тутамд $28
  • Номын хураамж - $30-90, таны түвшингээс хамаарна. Та 1-3 хичээл тутамд шинэ сурах бичиг худалдаж авах шаардлагатай болно.
mnMN

Асуулт?

ALPS-ийн найрсаг зөвлөхөөс курс, виз, эхлэх огноо болон бусад зүйлийн талаар асуу.