Khu học thuật

4 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 2 tiết vào thứ Sáu

Bài kiểm tra

Chi tiết kết hợp

  • Bài kiểm tra

Các lớp bao gồm

Học phí: $tiền mặt

  • Phí đăng ký một lần – $150
  • Phí cơ sở vật chất & hoạt động – $28 mỗi buổi 4 tuần
  • Phí đặt sách – $30-90, tùy theo cấp độ của bạn. Bạn sẽ cần mua sách giáo khoa mới sau mỗi 1-3 buổi học.
viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.