Khóa học

Tối đa 8 học sinh mỗi lớp

Các khóa học toàn thời gian (Thích hợp cho Visa sinh viên F-1)

4 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 2 tiết vào thứ Sáu. Nói và nghe tập trung.

4 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 2 tiết vào thứ Sáu. Tiếng Anh học thuật tập trung.

Lớp nhóm 4 tiết mỗi ngày, MF. Tiếng Anh học thuật và/hoặc trọng tâm luyện thi.

5 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 4 tiết vào thứ Sáu. Tiếng Anh học thuật tập trung.

3 tiết học nhóm + 1 tiết học riêng M-Th và 2 tiết lớp nhóm vào các ngày thứ Sáu.

Tối đa 8 học sinh mỗi lớp

Các khóa học bán thời gian (Không dành cho Visa sinh viên F-1)

3 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 5 tiết vào thứ Sáu. Nói, nghe và tập trung vào văn hóa.

3 tiết học nhóm hàng ngày M-Th và 2 tiết vào thứ Sáu. Tập trung nghe và nói.

2 tiết học nhóm hàng ngày MF và 1 tiết học riêng M-Th

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.