Combo Nghe Nói Nhóm

Tiếng Anh Bán Thời Gian Cho Cuộc Sống Hàng Ngày

Có được trải nghiệm chuyên sâu trong thời gian ngắn! Tham gia lớp học nhóm nhỏ Nghe & Nói Chuyên sâu của chúng tôi trong 2 tiết mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu cộng với lớp tự chọn Chủ đề Đặc biệt trong 1 tiết hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Năm. 

Cải thiện khả năng nói trôi chảy và sự tự tin của bạn trong các lớp học nhóm nhỏ của chúng tôi.

Mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn cho các tình huống hàng ngày, nghề nghiệp hoặc học thuật.

Kết bạn và gặp gỡ những người mới trong các lớp học đa dạng, thân thiện của chúng tôi.

Khám phá khu vực Seattle với chương trình hoạt động của chúng tôi.

 • Sinh viên có thị thực du lịch (B1/B2 hoặc ESTA) hoặc thị thực F-2 có thể thực hiện chương trình kết hợp bán thời gian này.
 • Sự kết hợp bán thời gian này là không phù hợp với học sinh có visa du học F-1. Nếu bạn có visa F-1, vui lòng chọn một trong những gói toàn thời gian.

Chi tiết kết hợp

 • Chuyên sâu Nói & Nghe học 2 tiết mỗi ngày, Thứ Hai – Thứ Sáu
 • Chuyên đề đặc biệt họp 1 tiết mỗi ngày, từ Thứ Hai – Thứ Năm
  • 1 tiết ALPS = 50 phút + nghỉ giải lao 10 phút
 • Mỗi phiên ALPS kéo dài 4 tuần - học 1 phiên trở lên
  • Ngày khóa học tùy chỉnh và các khóa học ngắn hơn từ 2-3 tuần có sẵn với mức giá chiết khấu – liên hệ chúng tôi để biết chi tiết!
 • Bắt đầu đến cấp độ nâng cao
 • Đảm bảo quy mô lớp học nhỏ - 3-8 học sinh mỗi lớp, tối đa 8 học sinh

Các lớp bao gồm

Học phí: Học phí $1075/buổi 4 tuần

 • Phí đăng ký một lần – $50
 • Phí cơ sở vật chất & hoạt động – $35 mỗi buổi 4 tuần
 • Phí đặt sách – $30-90, tùy theo cấp độ của bạn. Bạn sẽ cần mua sách giáo khoa mới sau mỗi 1-3 buổi học.
viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.