Câu chuyện sinh viên

Phần

Học tập tại ALPS như thế nào?

Các học sinh ALPS Itsuke, Mayu và Shiho đã thực hiện video này như một dự án của lớp. Hãy xem cảm giác thực sự của một học sinh ALPS: học trong các lớp học nhỏ, chỉ nói tiếng Anh ở trường và đi chơi với các học sinh khác từ khắp nơi trên thế giới vào giờ ăn trưa!

Chuẩn bị vào Đại học ở Mỹ

Isabella, sinh viên ALPS, nói về việc đạt được sự tự tin, tìm hiểu về văn hóa Mỹ và chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ tại ALPS Đọc và viết chuyên sâu lớp học.

Cải thiện kỹ năng Nghe và Nói

Học sinh ALPS Suchada nói về môi trường học tập thân thiện, gần gũi tại một ngôi trường nhỏ như ALPS và tại sao chính sách Chỉ dùng tiếng Anh của ALPS không đáng sợ như người ta tưởng.

Xây dựng cộng đồng và kết bạn ở Seattle

Học sinh ALPS Élisée nói về bầu không khí thân thiện của trường và sự tập trung chung của mọi người vào việc học tiếng Anh đã giúp em kết nối với các học sinh khác như thế nào.

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.