Chính sách bảo mật

Phần

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này áp dụng cho trang web này do Trường Ngôn ngữ ALPS xuất bản. Trường Ngôn ngữ ALPS cam kết tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Bằng cách chọn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cũng như thông tin phi cá nhân của Trường Ngôn ngữ ALPS như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến này. Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này chỉ chi phối việc sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua trang web này.


Thu thập thông tin


Trường Ngôn ngữ ALPS tự động thu thập các thông tin sau:

 • Địa chỉ Giao thức Internet (IP) và tên miền Internet bạn đã sử dụng để truy cập Internet;
 • URL của trang web mà từ đó bạn liên kết trực tiếp đến trang web của Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Ngày và giờ bạn truy cập trang web của Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Các trang bạn đã truy cập, bao gồm thông tin được yêu cầu thông qua trình duyệt của bạn, phản hồi từ trình duyệt của bạn, kích thước của trang bạn nhận được theo yêu cầu và email tiếp thị hoặc trang web đã giới thiệu bạn đến trang bạn đã truy cập; Và
 • Trình duyệt web và hệ điều hành bạn đã sử dụng để truy cập trang web của Trường Ngôn ngữ ALPS.

 

Ngoài ra, Trường Ngôn ngữ ALPS có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định như tên, tên người dùng, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc thông tin tài khoản mạng xã hội. Trường Ngôn ngữ ALPS có thể tổng hợp thông tin được thu thập từ việc bạn truy cập trang web này với các thông tin khác tại Trường Ngôn ngữ ALPS.


Sử dụng thông tin


Trường Ngôn ngữ ALPS sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp pháp để đáp ứng lợi ích hợp pháp của Trường Ngôn ngữ ALPS. Trường Ngôn ngữ ALPS có thể sử dụng thông tin được thu thập từ việc bạn truy cập trang web này để:

 • Quản lý và cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như các tùy chọn liên quan đến trang web này và thông tin liên lạc của Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Theo dõi tần suất mọi người truy cập hoặc đọc nội dung của Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Thúc đẩy hoạt động liên lạc sâu hơn và quản lý (các) đăng ký của bạn đối với các ấn phẩm của Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Mời và/hoặc đăng ký cho bạn (theo yêu cầu) tham gia các sự kiện mà bạn có thể quan tâm;
 • Tối ưu hóa và cá nhân hóa các tương tác trực tuyến của bạn với Trường Ngôn ngữ ALPS;
 • Thực hiện các yêu cầu trực tuyến của bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Tiến hành nghiên cứu, giáo dục, đào tạo hoặc khảo sát trực tuyến;
 • Xác định các điểm bất thường trong lưu lượng truy cập web để giúp bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tổ chức của trường Ngôn ngữ ALPS; Và
 • Thực hiện các quyền hợp pháp của Trường Ngôn ngữ ALPS, bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý hoặc phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc các quy trình pháp lý khác.

 

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả ở đây cần có thông báo hoặc sự đồng ý bổ sung và cụ thể hơn. 


Tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin


Trường Ngôn ngữ ALPS có thể sử dụng các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tạo điều kiện cho trang web này hoặc các dịch vụ mà Trường Ngôn ngữ ALPS cung cấp. Những nhà cung cấp và nhà cung cấp đó có thể có quyền truy cập vào thông tin Trường Ngôn ngữ ALPS thu thập để thực hiện nghĩa vụ của họ với Trường Ngôn ngữ ALPS.


Phương pháp thu thập


Trường Ngôn ngữ ALPS có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau như cookie, applet, tập lệnh, nhật ký máy chủ, tham số URL tùy chỉnh, hình ảnh theo dõi, thông tin và thư từ hoặc phân tích trang web để thu thập thông tin. Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, bạn có thể tắt một số phương pháp thu thập nhất định. Điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng một số tính năng của trang web này.


Trang web của trường ngôn ngữ không thuộc ALPS


Trường Ngôn ngữ ALPS có thể cung cấp các liên kết trên trang web này tới các trang web khác của Trường Ngôn ngữ ALPS. Trường Ngôn ngữ ALPS cũng có thể hợp tác với các bên thứ ba để đặt các quảng cáo liên quan đến Trường Ngôn ngữ ALPS trên các trang web không phải của Trường Ngôn ngữ ALPS. Việc bạn sử dụng các trang web của Trường Ngôn ngữ không phải ALPS phải tuân theo các điều khoản và điều kiện hoặc tuyên bố về quyền riêng tư của nhà cung cấp các trang web đó.


Trẻ em hoặc trẻ vị thành niên


Trường Ngôn ngữ ALPS không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em hoặc trẻ vị thành niên theo quy định của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) trên các trang web chung của trường.


Giữ lại


Trường Ngôn ngữ ALPS lưu giữ dữ liệu của bạn trong suốt thời gian bạn hợp tác với Trường Ngôn ngữ ALPS.


Các quyền bổ sung mà bạn có thể có đối với dữ liệu của mình


Luật hiện hành có thể cung cấp cho bạn các quyền bổ sung để yêu cầu quyền truy cập hoặc yêu cầu xóa, chỉnh sửa hoặc chuyển giao dữ liệu của bạn. Ví dụ: Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU GDPR) cung cấp một số quyền nhất định cho những người đã/đang cư trú tại Liên minh Châu Âu khi dữ liệu được thu thập. Nếu GDPR của EU áp dụng cho dữ liệu của bạn thì bạn có thể yêu cầu xem dữ liệu của mình hoặc yêu cầu, trong phạm vi được pháp luật cho phép, sửa hoặc xóa dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể phản đối hoặc yêu cầu hạn chế về cách xử lý dữ liệu của bạn. Bạn có thể yêu cầu chuyển tiếp hoặc chuyển dữ liệu của mình sang tổ chức khác. Cuối cùng, trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn có thể rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra đối với việc xử lý dữ liệu nhất định mà không bị phạt. Nếu sau này bạn quyết định rút lại sự đồng ý, việc rút lại của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của bạn cho đến thời điểm đó.


Câu hỏi


Nếu bạn có thắc mắc về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin, bạn nên liên hệ với Trường Ngôn ngữ ALPS tại info@alps.edu.


Những thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này


Trường Ngôn ngữ ALPS có thể cập nhật định kỳ Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến này. Tuyên bố sửa đổi sẽ được đăng tại http://alps.edu/privacy.

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.