Tiếng Anh chuyên sâu học thuật gói 20

Tùy chọn A: Nói & Nghe chuyên sâu + Đọc & Viết chuyên sâu

Phát triển kỹ năng tiếng Anh học thuật của bạn và chuẩn bị cho các lớp đại học hoặc cao đẳng ở Hoa Kỳ.

Tùy chọn này tập trung cân bằng vào các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết mang tính học thuật.

Học 4 tiết mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (2 tiết mỗi ngày Nói & Nghe Chuyên Sâu + 2 tiết mỗi ngày Đọc & Viết Chuyên Sâu).

Tùy chọn B: Nói & Nghe chuyên sâu + Luyện thi chuyên sâu (TOEFL hoặc IELTS)

Tập trung vào kỹ năng nghe và nói và chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL hoặc IELTS của bạn.

Học 4 tiết mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (2 tiết mỗi ngày Nói & Nghe Chuyên Sâu + 2 tiết mỗi ngày Luyện thi Chuyên sâu).

Lựa chọn C: Đọc & Viết chuyên sâu + Luyện thi chuyên sâu (TOEFL hoặc IELTS)

Tập trung vào việc cải thiện kỹ năng đọc và viết học thuật của bạn và chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL hoặc IELTS của bạn.

Học 4 tiết mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (2 tiết mỗi ngày Đọc & Viết Chuyên sâu + 2 tiết mỗi ngày Luyện thi Chuyên sâu).

 

Chi tiết gói

 • Mỗi ngày 4 tiết, từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • 1 tiết ALPS = 50 phút + nghỉ giải lao 10 phút
 • Mỗi phiên ALPS kéo dài 4 tuần - học 1 phiên trở lên
 • Bắt đầu đến cấp độ nâng cao
 • Đảm bảo quy mô lớp học nhỏ - 3-8 học sinh mỗi lớp, tối đa 8 học sinh.
 • Đây là gói học toàn thời gian phù hợp với sinh viên có visa du học F-1.
 • Sinh viên SACM: gói này đáp ứng yêu cầu 20 giờ mỗi tuần cho các lớp ESL của bạn.

Các lớp bao gồm

Học phí: Học phí $1500/buổi 4 tuần

 • Phí nộp đơn một lần – $150 cho sinh viên có visa F-1, $50 cho tất cả các loại visa khác
 • Phí cơ sở vật chất & hoạt động – $35 mỗi buổi 4 tuần
 • Bảo hiểm y tế – $175 mỗi đợt 4 tuần
  • Sinh viên có visa F-1 phải có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải mua bảo hiểm từ ALPS. Nếu bạn mua bảo hiểm ở nơi khác, khoản phí này sẽ không bị tính phí.
 • Phí sách – $30-90 cho mỗi lớp Chuyên sâu (Nói & Nghe Chuyên sâu, Đọc & Viết Chuyên sâu và/hoặc Luyện thi Chuyên sâu), tùy thuộc vào lớp và cấp độ. Bạn sẽ cần mua sách giáo khoa mới sau mỗi 1-3 buổi học.
viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.