พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณที่ ALPS

เรียนด้วยตนเองหรือออนไลน์

ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก (นักเรียน 3-8 คน)

เรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์สำหรับชีวิตประจำวันในสหรัฐอเมริกา

บรรยากาศที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง

thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ