พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณที่ ALPS

โรงเรียนสอนภาษา ALPS

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (ESL) สำหรับผู้ใหญ่ในซีแอตเทิล

เรียนด้วยตนเองหรือออนไลน์

ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก (นักเรียน 3-8 คน)

เรียนการพูด ไวยากรณ์ และคำศัพท์สำหรับชีวิตประจำวันในสหรัฐอเมริกา

บรรยากาศที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง

หลักสูตรตั้งแต่ $75 ต่อสัปดาห์

thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ