Cải thiện tiếng Anh của bạn tại ALPS

Trường ngôn ngữ ALPS

Lớp học tiếng Anh (ESL) dành cho người lớn ở Seattle

Học trực tiếp hoặc trực tuyến

Lớp học nhóm nhỏ (3-8 học sinh)

Học Nói, Ngữ Pháp Và Từ Vựng Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Ở Mỹ

Không khí thân thiện, chào đón

Khóa học từ $75 mỗi tuần

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.