หลักสูตร

8 นักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน

หลักสูตรเต็มเวลา

คลาสกลุ่มรายวัน 4 คาบ มธ และ 2 คาบในวันศุกร์ เน้นการพูดและการฟัง

คลาสกลุ่มรายวัน 4 คาบ มธ และ 2 คาบในวันศุกร์ เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คลาสกลุ่มรายวัน 4 คาบ มฟล. เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและ/หรือเตรียมสอบ

คลาสกลุ่มรายวัน 5 คาบ มธ และ 4 คาบในวันศุกร์ เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คลาสกลุ่ม 3 คาบ + คาบส่วนตัว 1 คาบ M-Th และคลาสกลุ่ม 2 คาบในวันศุกร์

8 นักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน

หลักสูตรนอกเวลา

คลาสกลุ่มรายวัน 3 คาบ มธ และ 2 คาบในวันศุกร์ เน้นการพูดและการฟัง

คลาสกลุ่มทั้งหมด 4 คาบ บทนำเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ ALPS

คุณพร้อมที่จะเข้าร่วม?

ใช้

คำถาม?

ติดต่อเรา
thTH

คำถาม?

ถามที่ปรึกษา ALPS ที่เป็นมิตรเกี่ยวกับหลักสูตรวีซ่าวันเริ่มต้นและอื่น ๆ