Cảm ơn – Ứng dụng đại lý

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng này!

ALPS sẽ liên hệ với những người giới thiệu của bạn và liên hệ với bạn trong vòng 1 tuần về các bước tiếp theo của bạn để thiết lập quan hệ đối tác với trường học của chúng tôi.

Nếu bạn không nhận được email trong vòng 1 tuần, vui lòng kiểm tra thư mục SPAM hoặc JUNK của bạn để tìm email từ info@alps.edu.

Cảm ơn bạn rất nhiều và chúng tôi mong được hợp tác với đại lý của bạn!

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.