Luyện thi IELTS tại ALPS

Trường ngôn ngữ ALPS

Seattle, WA

Khóa học luyện thi IELTS

Học trực tiếp hoặc trực tuyến

Lớp học nhóm nhỏ (3-8 học sinh)

Tìm hiểu các chiến lược kiểm tra cho bài kiểm tra của bạn

Luyện tập các bài tập Đọc, Nghe, Nói và Viết theo phong cách IELTS

Học chuyên sâu: 2 tiết mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

$675 Học phí mỗi khóa 4 tuần

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.