Đơn đăng ký – Trường Ngôn ngữ ALPS

Ứng viên CityU - Chào mừng đến với Trường Ngôn ngữ ALPS!

CityU và Trường Ngôn ngữ ALPS đã hợp tác để mang lại sự chuyển tiếp liền mạch từ việc học tiếng Anh tại ALPS sang các chương trình cấp bằng tại CityU.

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký này để đăng ký các khóa học tiếng Anh tại ALPS.

Chúng tôi mong được chào đón bạn đến Seattle!

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.