Cảm ơn

Cảm ơn bạn đã đăng ký ALPS!

Nhân viên ICC sẽ sớm liên hệ với bạn để hướng dẫn các bước tiếp theo.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đăng ký ALPS của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@alps.edu

Chúng tôi mong sớm được gặp bạn ở Seattle!

viVI

Câu hỏi?

Hãy hỏi cố vấn ALPS thân thiện về các khóa học, thị thực, ngày bắt đầu, v.v.